Rapportarkiv

Sammanställning av riksdagsmotioner avseende bild- och formområdet hösten 2013 samt regeringens budgetproposition

KRO/KIF sammanfattar här de förslag som lades av riksdagspartierna under allmänna motionsperioden hösten 2013 (17 sept till 5 okt) och som på något sätt berör bild- och formkonsten. Förslagen, särskilt de som berör kulturbudgeten, ställs i viss utsträckning mot regeringens budgetproposition. Sammanlagt 3 468 motioner lämnades in under allmänna motionsperioden, av dem har vi hittat 38 som relevanta för bild- och formkonsten och konstnärer. Fyra av dem utgörs av oppositionspartiernas förslag till budget (Utgiftsområde 17; Kultur, medier, trossamfund, fritid, idrott, civilsamhälle, folkrörelser, folkbildning).

 

Ladda ner dokment här:

riksdagsmotioner_bildoform_2013.pdf