Juristen svarar

sofie_grettve_byline_0.jpg

Inför deklarationen

19 maj 2016

0, 12 eller 25 %? Vilken moms det är som gäller för försäljning av konst? Det här är en vanligt förekommande fråga, och lockande som det kan vara att snabbt svara med hänvisning till skatteverkets regler om de olika momssatserna så döljer det sig ofta en lite mer komplex problematik bakom denna fråga.


Enskilda konstnärer kan ha fått en engångssumma insatt på sitt konto från ett galleri med meddelande som ”Tack för trevligt samarbete, här är din del av intäkterna från försäljningen!” Frågan om hur detta skall föras in i deklarationen är inte alltid så självklar. Anledningen till detta är att redovisningen av köpeskillingen är avhängig den överenskommelse som finns mellan gallerist och konstnär avseende i vems namn konsten säljs. Med andra ord: hur transaktionen mellan köpare och säljare har sett ut.

Om konsten säljs i galleristens namn (galleristen fakturerar den slutliga köparen), så föreligger ofta vad som kallas ett konsignationsavtal. Det innebär kort att när en köpare köper till exempel en målning, så sker rent tekniskt två köp – ett mellan konstnär och gallerist, och ett mellan gallerist och köparen. Konstnären skall då fakturera galleristen det belopp av köpesumman som utgör konstnärens del av det slutliga försäljningspriset, och lägga på 12 % moms. (Möjlighet till momsfri försäljning finns för konstnärer om den totala summan från försäljningar av konst under året inte överstiger ca. 336 000 kr – notera dock, att överskrids detta belopp så blir konstnären momspliktig från första kronan!). Galleristen fakturerar sedan köparen, och lägger där på 25 % moms.

Om konsten däremot säljs i konstnärens namn, är det 12 % moms som gäller på fakturan till den slutliga köparen. Galleristen fakturerar sedan konstnären för sin ”förmedlingstjänst” (galleristens provision) och lägger på 25 % moms.

Sammanfattningsvis, för att korrekt kunna räkna ut vilken moms det är som gäller vid försäljning av konst bör konstnären och galleristen tydligt komma överens om i vems namn konsten skall säljas och hur redovisning och fakturering dem emellan skall ske. 

Sofie Grettve Förbundsjurist


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!