Juristen svarar

Närkonstpresenterasrespektlöst

Vad gäller om din konst presenteras publikt i ett sammanhang eller på ett sätt som känns respektlöst?

17 augusti 2022

Jag har fått frågor kring konst som skadats, flyttats eller på annat sätt presenteras för allmänheten på ett sätt eller i ett sådant sammanhang att konstnären upplever det som respektlöst mot verket och sitt konstnärskap. Ofta handlar det om skulpturer och målningar på offentliga platser. Häromveckan aktualiserades frågan igen, men nu i utställningssammanhang.


Ett museum visade i en utställning ett konstverk från sin samling. Men verket var tyvärr i så dåligt skick att konstnären vid ett besök på museet upplevde det som respektlöst och negativt för både verket och sitt konstnärskap. Vad är det som gäller i de här fallen?

Även om verket ägs av annan så behåller upphovspersonen och arvingarna en ideell rätt till verket. Det innebär bland annat att ett verk (oavsett vem som äger det) inte får vare sig ändras eller göras tillgängligt för allmänheten i sådan form eller i sådant sammanhang att upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart kränkes. Verk görs tillgängliga för allmänheten till exempel då de är placerade på en offentlig plats eller i en publik utställning. Så både vad gäller den offentliga konsten och den utställda konsten som visas i respektlöst skick kan det vara fråga om intrång i upphovsrätten.

Så vad gör man? Som konstnär ger jag dig rådet att kontakta den som är ansvarig för verkets skick och placering och inleda en dialog kring vad du uppfattar som respektlöst och hur det bör åtgärdas. Till den privata eller offentliga aktör som äger konst som visas publikt ger jag rådet att löpande undersöka konstens skick, en utställningsarrangör att besiktiga de verk som ska ställas ut också ur det här perspektivet. Finns det minsta tveksamheter kring skador, förslitningar eller felaktigheter påverkar verkets uttryck på ett sätt som kan uppfattas som respektlöst bör upphovspersonen kontaktas så att ni tillsammans kan avgöra om något behöver åtgärdas. Fundera också på om det sammanhang verket presenteras i kan behöva diskuteras med konstnären.

I de flesta fall blir det en bra dialog och båda parter blir nöjda, men får du som konstnär inget gehör kan en intrångsprocess med krav på skadestånd för det respektlösa nyttjandet bli aktuellt.

Hör gärna av dig till mig om du känner igen dig.

/Katarina


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!