Pressmeddelanden

Konstförsäljningen ökar, visar rapporten Konstbranschen i siffror 2017

21 november 2017

Omsättningen hos gallerier och konsthandeln har ökat med 49 procent på sju år. Särskilt exporten sticker ut med en ökning på 274 procent under perioden, om än från en låg nivå. Det visar en ny rapport om den svenska konstbranschens ekonomiska utveckling.


Konstnärernas riksorganisation är initiativtagare till projektet och bakom rapporten står ytterligare sex organisationer inom konstområdet.

– Vi ser en positiv utveckling inom flera av de områden vi har mätt i rapporten. Konstförsäljningen ökar och det finns en stor potential för både en växande export och hemmamarknad. Med en expansiv näringspolitik som inbegriper efterfrågestimulanser och exportsatsningar skulle bild- och formkonsten mycket väl kunna bli nästa stora kulturexport och öka sysselsättningen, säger Eva Månsson, verksamhetschef på Konstnärernas Riksorganisation.

Rapporten ”Konstbranschen i siffror 2017” beskriver konstbranschen – dess uppbyggnad kring olika marknader och aktörer – och redogör för statistik av försäljning av inom sex olika områden. 

– Rapporten är ett första steg för att få bättre kunskap om branschens utveckling. Vi ser att det finns många fler områden där vi gemensamt kan gå vidare och genomföra fördjupningar, säger Eva Månsson.

Det är första gången statistik om den svenska konstbranschen har sammanställts i en rapport. En del av arbetet har varit att kartlägga vilken statistisk inom konstbranschen som finns tillgänglig från offentligt håll och från olika branschorganisationer.

– Projektet har tydliggjort att det inom flera områden inom konstbranschen saknas strukturer för att samla in statistik. Därför presenterar vi inte en enskild siffra för branschens storlek, utan statistik kring olika områden som beskriver en övergripande utveckling för branschen, säger Joakim Sternö, analytiker vid Volante Research som har tagit fram rapporten i samarbete med Konstnärernas Riksorganisation.

Rapporten är framtagen på initiativ av Konstnärernas riksorganisation i samarbete med organisationerna Bildupphovsrätt, Konsthantverkcentrum, Konstnärscentrum Öst, Svenska Galleriförbundet, Svenska Konstnärsförbundet och Sveriges Konstföreningar. Studien har finansierats med medel av Tillväxtverket. 

Fakta: Siffror från rapporten

  • Galleri- och konsthandelsföretagen omsatte 1,3 miljarder kronor år 2015, vilket är en ökning med 49 procent sedan 2008 i fasta priser. 
  • Både den inhemska omsättningen och exporten har ökat. Särskilt sticker exporten ut med en ökning på 274 procent under perioden, om än från en låg nivå.
  • Inköpen av offentlig konst, både löskonst och beställd konst, uppgår till cirka 120 miljoner kronor per år, enligt konstnärernas inrapporterade uppgifter till Bildupphovsrätt. Inköpen har legat på en relativt stabil nivå de senaste decennierna. 

Läs rapporten här.

Presentation av rapporten

Konstbranschen i siffror 2017

Tid: Tisdag 21 november kl 9-10.15

Plats: Alma, Nybrogatan 8 i Stockholm 

För första gången har statistik kring den svenska konstbranschens ekonomiska utveckling ställts samman i en rapport. Konstnärernas Riksorganisation har tagit initiativ till att gemensamt med sex andra organisationer definiera konstbranschen, undersöka den och få större kunskap om hur den fungerar. Rapporten är framtagen av Volante Research och projektet stöds av Tillväxtverket. I referensgruppen har det suttit representanter från Bildupphovsrätt, Svenska Galleriförbundet, Konstnärscentrum Öst, Konsthantverkcentrum, Svenska Konstnärsförbundet och Sveriges Konstföreningar.

Program 

Kaffe serveras från 8.30

Kl 9.00 Välkommen 

Jun-Hi Wennergren Nordling, konstansvarig Alma

Eva Månsson, verksamhetschef Konstnärernas Riksorganisation

Kl 9.10 Presentation av rapporten Konstbranschen i siffror 2017 

Joakim Sternö, analytiker Volante Research

Kl 9.45 Hur går vi vidare? 

Cecilia Hillström – Gallerist och Ordförande i Svenska Galleriförbundet 

Katarina Jönsson Norling – Ordförande Konstnärernas Riksorganisation 

Kl 10.15 Avslut

Rapporten kommer att finnas för nedladdning på kro.se fr o m 21 nov.

Anmälan till seminariet gör du här: http://www.kro.se/konstbranschen

Välkommen!


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!