Pressmeddelanden

Kulturbudgeten 2015: Minskning av andelen av statens budget som går till kultur

23 oktober 2014

Den nya regeringen presenterade i morse sin första kulturbudget. I kronor räknat ökar budgeten med 252 miljoner kr under 2015, men som andel av statens budget minskar den, även om minskningen är marginell. Det finns satsningar på kulturverksamhet i miljonprogramsområdena, fri entré på ett antal statliga muséer, en nationell biblioteksstrategi och ett stimulansbidrag för att kommunerna ska sänka avgifterna i kulturskolan. Inga satsningar görs för att stärka villkoren inom bild- och formkonsten.


- Satsningarna är bra och viktiga, men kulturbudgeten som helhet är en besvikelse. Både MP och V har i valrörelsen varit tydliga med att man vill att en procent av statsbudgeten ska gå till kulturen. Nu minskar man istället andelen i sin första budget, säger Johan Wingestad, konsthantverkare och ordförande Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare.

Årets stora konstnärsenkät visar att 64 procent av Sveriges konstnärer har en taxerad månadsinkomst under 13 300 kr. De låga inkomsterna får oroväckande konsekvenser för Sverige som konstnation. Konstnärerna lägger i dag mindre tid på sitt konstnärskap och mer tid på brödjobb vid sidan av den konstnärliga verksamheten än för sex år sedan. Ett skäl till den här situationen är att Sveriges museum och konsthallar sällan betalar konstnärerna för sitt arbete. Bara en vecka före riksdagsvalet kom en ny rapport från Myndigheten från Kulturanalys som visar att endast 28 procent (!) av medverkande konstnärer vid svenska museer har fått avtalsenliga ersättningar under 2013.

- Regeringen gör stor sak av att man satsar på fri entré till museer, men gör ingenting åt att museer och konsthallar gjort sig beroende av gratisarbete av konstnärer. För mig är det svårt att förstå, då man före valet sagt sig vilja lösa den här skamfläcken i svensk kulturpolitik. Nu måste regeringen villkora skattemedel till utställningsarrangörer med att MU-avtalet ska tillämpas fullt ut, säger Katarina Jönsson Norling, konstnär och riksordförande Konstnärernas Riksorganisation.

I en valenkät inför valet svarade alla partier utom KD att konstnärer ska få avtalsenliga ersättningar vid offentligt finansierade utställningar. Både MP och V svarade att statlig finansiering skulle tillföras för att MU-avtalet ska tillämpas full ut av offentliga utställningsarrangörer.

I budgetpropositionen görs inga satsningar på villkoren för bild- och formkonsten. Inför valet svarade S, MP och V, att de vill prioritera finansieringen av bild- och formkonsten efter valet. Alla de rödgröna partierna har inför valet sagt att de vill se en nationell strategi och en handlingsplan för bild- och formkonsten. Inte heller detta aviseras i budgetpropositionen.  

- Mycket snack och liten verkstad kan man sammanfatta budgeten för bild- och formkonsten. Nu hoppas vi att Alice Bah Kuhnke åtminstone lyfter in uppdraget om en nationell handlingsplan för bild- och formkonsten i regleringsbrevet till Kulturrådet, säger Johan Wingestad, konsthantverkare och ordförande Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare.

FAKTA: Andel av statens budget som går till kultur
i budgetpropositionerna för åren 2014 och 2015 

Budgetproposition

 

2014

2015

Summa alla utgiftsområden

 

856 758 035

890 900 386

Summa kulturbudget

 

6853826

7 105 374

Andel till kulturen

 

0,008015254

0,007975498

Av statsbudgeten går ca 0,8 procent till kulturen.

Länk till partiernas enkätsvar
Här finns partiernas kompletta svar på partienkäten om kulturpolitik.

För mer information, kontakta:
- Katarina Jönsson Norling, konstnär och riksordförande Konstnärernas
Riksorganisation, katarina@kro.se, 076-827 76 00
- Johan Wingestad, konsthantverkare och ordförande Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, johan@kro.se, 070-300 04 93
- Pontus Björkman, pressansvarig KRO/KIF, pontus@kro.se, 073-77 11 850
 

Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF) företräder ca 3300 professionella bild- och formkonstnärer i Sverige. Vårt mål är att förbättra konstnärernas sociala och ekonomiska villkor och därmed göra det möjligt för konstnärer att vara yrkesverksamma.

Hornsgatan 103, plan 9
SE-11728 Stockholm
46 (0)8 54 54 20 80
www.kro.se
www.facebook.com/KIF.KRO
www.twitter.com/konstnarerna 


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!