Pressmeddelanden

Budgetpropositionen en stor besvikelse för bild- och formkonsten och konstnärerna

20 september 2016

Regeringen presenterade i morse sin budgetproposition. Trots löften om en nationell handlingsplan för bild- och formkonsten lyser satsningar för att stärka villkoren för konstnärerna helt med sin frånvaro. Anslagen till bild- och formområdet har istället minskat något mellan 2015 och 2017.


(Uppdatering: Läs även Sofia Curmans, chefredaktör för KONSTNÄREN, nya intervju med kulturministern här.)

I en intervju med tidningen KONSTNÄREN fick kulturminister Alice Bah Kuhnke frågan om hon skulle hålla löftet om en handlingsplan för bild- och formkonsten. ”Ja, absolut”, svarade hon. Även i en intervju med SVT ges liknande svar.

– Det är svårt att inte vara besviken i dag. Vi har trott på kulturministerns ord. Senast på World Art Day 2016 talade hon om att skapa strukturella förändringar och så blev det ingenting i budgeten. Konstens och konstnärernas villkor förändras inte genom prat utan genom konkreta reformer och satsningar, säger Katarina Jönsson Norling, konstnär och riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation.

Redan i januari 2015 utlovade kulturminister Alice Bah Kuhnke för första gången en nationell handlingsplan för bild- och formkonsten. Gång på gång har hon betonat att konstnärer ska ha rimliga arbetsvillkor. I budgetpropositionen står att ”En av regeringens kulturpolitiska prioriteringar är att skapa bättre villkor för konstnärer” och ”De enskilda kulturskaparna tillhör kulturlivets absoluta fundament.”

– Att skapa rimliga villkor för konstnärer är även en förutsättning för en breddad representation bland bild- och formkonstnärer. Så länge villkoren ser ut som de gör idag förstår inte jag hur regering och riksdag ska nå sitt mångfaldsmål, säger Sanna Svedestedt Carboo, konsthantverkare, riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation och talesperson för Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare.

Det finns ett litet utrymme i budgetposten för Kulturskaparnas villkor, och det finns möjlighet att göra satsningar i vårbudgeten 2017.

För att Sverige ska kunna nå sitt mål om att ”kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling” är det helt nödvändigt att regeringen lanserar en handlingsplan för bild- och formkonsten. Vi saknar satsningar på bland annat MU-avtalet, visningsersättningen och enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning, säger Katarina Jönsson Norling.

Kulturbudgeten ökar med 409 miljoner kr i jämförelse med förra årets budgetproposition. Som andel av statsbudgeten är det 0,79 procent.

FAKTA: Kulturbudgeten över tid
 

År

Kultur-budgeten

Kultur-budgetens andel

Total budget

Statsminister

2006

5937

0,76%

783088

Göran Persson

2007

6049

0,77%

790600

Fredrik Reinfeldt

2008

6068

0,78%

781080

Fredrik Reinfeldt

2009

6229

0,80%

778876

Fredrik Reinfeldt

2010

6415

0,77%

829143

Fredrik Reinfeldt

2011

6488

0,78%

827084

Fredrik Reinfeldt

2012

6593

0,81%

814409

Fredrik Reinfeldt

2013

6729

0,80%

837167

Fredrik Reinfeldt

2014

6853

0,79%

868915

Fredrik Reinfeldt

2015

7105

0,80%

886629

Stefan Löfven

2015

6825

0,77%

886629

Alliansens budget som antogs av riksdagen

2016

7 184

0,77%

933 875

Stefan Löfven

2017

7593

0,79%

964150

Stefan Löfven

Tabell: Andel av statens budget som går till kultur. Siffror i miljoner kr.

År

Konstnärlig gestaltning

Bild- och formområdet

Kulturskaparnas villkor

2015

33025

28135

373601

2016

32942

28065

380865

2017

32944

28067

395800*

Tabell: Anslag till konstnärlig gestaltning av gemensamma miljöer och bidrag till bild- och formområdet minskar. Siffror i tusen kr.

* Ökningen på kulturskaparnas villkor mellan år 2016 och 2017 är pris- och löneuppräkningar samt bland annat höjningen av biblioteksersättningen.

FAKTA, kulturministerns uttalanden

World Art Day (15/5-16):
”Ska konstnärer få betalt för sin arbetstid vid offentligt finansierade utställningar?
– Ja, svarar kulturministern.
Är du beredd att avsätta statliga medel för att MU-avtalet ska tillämpas fullt ut av offentliga arrangörer?
– Ja, självklart.”

Konstnären, #1-2016
”Den 21 september 2015 presenterade du årets kulturbudget. I den finns inga satsningar alls på bild- och formkonstområdet. Då sa du att det inom ett år kommer finnas en handlingsplan på plats för att förbättra villkoren för konstnärerna. Kommer du att hålla det löftet?
– Ja absolut.”

SVT (2/10-15)
”Bildkonsterna känner sig också svikna. De är frustrerade över de låga ersättningarna för medverkan vid utställningar på statliga institutioner. Ministern har lyssnat, säger Konstnärernas riksorganisation. Men man kan inte prata sig fram till bättre villkor och ministern saknar konkreta åtgärder och ett bättre ramavtal med staten.
– Tvärtom skulle jag säga, när det gäller konstnärernas situation och möjligheter är det en av de identifierade utmaningarna, därför arbetar vi nu på en handlingsplan. Under 2016 kommer handlingsplanen vara färdig och vi kan göra politik av den.”

Alice Bah Kuhnke om MU-avtalet på World Art Day (15/4-15):
”Det här kan inte vara sant. När inte ens staten betalar konstnärerna rätt. Hur långt har det gått då?”

I DN kultur (9/4-15) skriver Alice Bah Kuhnke (MP) och Gunilla C. Carlsson, kulturpolitisk talesperson (S):
”Kulturen är ingen tillfällig verksamhet, det är en långsiktig investering i ett samhälle där kulturellt yrkesverksamma ges rimliga villkor att verka.”

Kulturministern Alice Bah Kuhnke i riksdagen (23/1-15):
”Ska vi ha ett levande kulturliv så måste vi även ha konstnärer och kulturarbetare som kan leva på sitt arbete. Vi vet att många konstnärer har långa utbildningar men låga inkomster. Och bild- och formkonstområdet är ett särskilt eftersatt området och därför ska vi ta itu med det nu. Vi bereder just nu en handlingsplan för att stärka bild- och formkonstens förutsättningar att verka.”

FAKTA, stora kulturenkäten före valet 2014
Alla partier utom Centerpartiet och Kristdemokraterna svarar att de vill att det utarbetas en nationell strategi och ett handlingsprogram för bild- och formkonsten i dialog med konstnärsorganisationerna
Alla partier utom M och KD vill göra ökade satsningar på kulturområdet. MP, V, C och F! vill satsa minst en procent av statsbudgeten på kultur. S, FP och SD svarar att de vill öka investeringarna på kulturområdet.
S, MP och V svarar i enkäten att de vill prioritera finansieringen av bild- och formkonsten efter valet.

Länk till partiernas enkätsvar


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!