Pressmeddelanden

Mäns konst syns mer än kvinnors i offentliga miljöer

7 mars 2013

Under förra året fick 3 623 bild- och formkonstnärer dela på sammanlagt 33 miljoner kronor i individuell visningsersättning. Den genomsnittliga ersättningen för kvinnor var 7 800 kr och för män 11 100 kr. Det innebär att män i genomsnitt fick 42 procent mer i visningsersättning än kvinnor. Det framgår av 2012 års utbetalningar av individuell visningsersättning, som sammanställs av Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS).


- Den individuella visningsersättningen är det konstnärsstöd som når flest konstnärer och den ger en viss ekonomisk och arbetsmässig trygghet. Samtidigt är systemet en bra jämställdhetsindikator som speglar hur förutsättningarna för män och kvinnor inom konstvärlden har sett ut historiskt, säger Åsa Berndtsson, ordförande för BUS. 

Den individuella visningsersättningen ges till konstnärer som sålt konstverk till institutioner och myndigheter eller som pryder offentliga miljöer med sina verk. Den baseras på ett poängsystem där bland annat storleken på en uppskattad publik påverkar ersättningen. Ju centralare plats konstverket är placerat på desto högre poäng och större summa pengar. 

- Fortfarande finner man, föga förvånande, en kvinnlig dominans i de lägsta ersättningsnivåerna medan män återfinns i de högre. Mäns konst får alltså mer utrymme i gemensamma miljöer. Det är viktigt att myndigheter på alla nivåer har en genusmedveten upphandlingspolicy och bidragsfördelning inom konstområdet, säger Camilla Skorup, ordförande för Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF). 

Av de som fick minsta möjliga visningsersättning, 500 kronor till 4 999 kronor, var 63 procent kvinnor, medan 70 procent av de som fick högsta möjliga ersättning, 40 000 till 42 000 kronor, var män. Den genomsnittliga ersättningen för kvinnor var 7 800 kr och för män 11 100 kr, vilket innebär att männen i genomsnitt fick 42 procent mer än kvinnorna. 

- Bild- och formkonstnärerna är en av de yrkesgrupper som har lägst och mest osäkra inkomster i landet. En utbyggnad av den individuella visningsersättningen med 10 miljoner kronor skulle vara ett steg i arbetet för att förändra förutsättningarna för konstnärer, vilket särskilt skulle gynna kvinnor och yngre konstnärer, säger Johan Wingestad, verksamhetschef på Konstnärernas Riksorganisation (KRO). 

64 procent av landets bild- och formkonstnärer har en taxerad inkomst på under 13 300 kr/månad, visar KRO/KIF/BUS senaste konstnärsenkät (2011). 

Den individuella visningsersättningen finansieras av staten och infördes efter ett riksdagsbeslut 1997. Ersättningen kan jämföras med den ersättning som tonsättare får när deras musik spelas offentligt eller med den som författare får när deras böcker lånas ut på offentliga bibliotek. Den fördelas årligen av BUS, i vars databas nu finns 222 745 konstverk av svenska levande konstnärer. 

Läs mer om den individuella visningsersättningen här 

Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF) företräder ca 3300 professionella bild- och formkonstnärer i Sverige. Vårt mål är att förbättra konstnärernas sociala och ekonomiska villkor och därmed göra det möjligt för konstnärer att vara yrkesverksamma. 

Hornsgatan 103, plan 9 
SE-11728 Stockholm 
46 (0)8 54 54 20 80 
www.kro.se 
www.facebook.com/KIF.KRO


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!