Pressmeddelanden

KRO/KIF, Författarförbundet och Svenska PEN inleder samarbete för att motverka hot från högerextremister

10 februari 2015

En granskning i tidningen Konstnären i höstas uppdagade att en rad svenska bildkonstnärer under lång tid utsatts för hot från nynazister utan att polisen ingripit. Även författare är drabbade, vilket tydliggjorts i en rad fall.


Hotet från högerextrema krafter riktas idag inte bara mot samhällskroppen – utan också mot författare, poeter, konstnärer och konsthantverkare.

Ofta riktas de mot dem som tydligt tar plats i offentligheten. Hoten kommer i många former: mejl, kommentarer, telefonsamtal, hembesök, brev och hembesök. Men också vandalisering och till och med misshandel. Alla hoten har dock samma uppsåt: att tysta. Att plantera rädsla, att skrämma till tystnad och självcensur. Att tysta röster när de behövs som mest.

– De senaste 10 åren har vi kunnat se hur högerextrema i allt högre grad attackerar enskilda konstnärer och författare. Främst genom nätet, men även fysiskt. Bakgrunden är att kultur har en mycket central roll i den högerextrema världsbilden, säger Anders Rydell, chefredaktör för Konstnären.

Dessa hot är något som vi inte kan acceptera. Därför inleder KRO/KIF, Svenska Författarförbundet och Svenska PEN ett långsiktigt samarbete för att uppmärksamma och motverka hoten.

– Manifestationen är startskottet för ett långsiktigt arbete med att belysa och förstå ideologier bakom dessa hot. Läget är akut och vi fokuserar på högerextrema krafter då dessa grupperingar i Sverige står för en frekvent återkommande och systematiskt uppbyggd hotbild mot ett stort antal av Författarförbundets och KRO:s medlemmar, Gunnar Ardelius, ordförande i Sveriges Författarförbund.

Samarbetet inleds med en offentlig manifestation den 14:e februari på Kulturhuset i Stockholm för att visa stöd till de konstnärer och författare som hotas. Manifestationen kommer bland annat att gästas av kulturminister Alice Bah Kuhnke.

Samarbetet ska utmynna i en gemensam handlingsplan för hur hoten mot yttrandefriheten kan bemötas.

För mer information, kontakta:
Anders Rydell, chefredaktör för Konstnären, 070-7470111, anders@tidningenkonstnaren.se
Gunnar Ardelius, ordförande i Sveriges Författarförbund, 0739-450115, ga@sff.info

Manifestation 14:e februari
Kl. 14:00, Foajé 3, Kulturhuset

Medverkar gör bland andra kulturminister Alice Bah Kunhke, Anna-Lena Lodenius, Alexandra Pascalidou, Björn Wiman, Dror Feiler, Elisabeth Ohlson Wallin, Gunnar Ardelius, Heléne Lööw, Henrik Arnstad, Makode Linde, Ola Larsmo, Anders Rydell.

Preliminärt upplägg:
14:00: Kort bakgrund till initiativet.
14:10 – 15:10: Konstnärer och författare berättar om hur de utsatts för hot.
15:10 – 15:30: Panelsamtal om den ideologiska bakgrunden till hoten. Heléne Lööw, Henrik Arnstad, Anders Rydell.
15:30: Avslutning: hur fortsätter arbetet.
15:40: Mingel, kaffe


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!