Pressmeddelanden

Skenbröllop inför World Art Day

8 april 2014

Härmed inbjuder konstnären Carolina Falkholt, som representant för konsten, en eller flera politiker, som representanter för den politiska makten, att ingå skenäktenskap den 13 april.


Konst och Politik har i alla tider haft ett förhållande men sällan på lika villkor. Nu när den svenska konstpolitiken allt mer verkar vilja styra och kontrollera konsten är det nog bäst för alla parter att förhållandet offentliggörs i en juridiskt bindande ceremoni. 

Dag och tid: söndag 13 april, kl. 12.20 
Kyrka: Konstakademien, Fredsgatan 12 

Kontakt för skenbröllopet: 
Carolina Falkholt, carolinafalkholt@gmail.com , 070-914 40 48 
Curator Pontus Raud, superraud@yahoo.com , 070-945 17 24

Efter vigseln blir det tårtor skapade av konstnärerna Carolina Falkholt, Pontus Raud och Victor Marx. 

Bilden kan publiceras fritt om fotografens namn nämns vid publiceringen. 

----- 

Före skenbröllopet hålls en kultur- och konstpolitisk debatt med anledning av EU-parlamentsvalet:

World Art Day – vilken betydelse har konsten för EU och EU för konstnären? - paneldebatt och tårta inför konstens födelsedag

"Konstnärlig kreativitet är nödvändigt för utvecklingen av levande kulturer och fungerande demokratiska samhällen", slår FN fast rapporten The right to freedom of artistic expression and creativity (2013). Men ett vitalt och utforskande konstliv kräver också att samhällets konstnärer kan verka under rimliga omständigheter. Med FN:s ord: en fri konst förutsätter att "stater tar sitt ansvar och skyddar, försvarar och stödjer konstnärer och deras konstnärliga frihet".

Vilken betydelse har yttrandefriheten och konsten för EU? Vad skulle EU-institutionerna kunna göra för att stimulera konsten och skapa goda förutsättningar för konstnärer att vara yrkesverksamma? Vad vill partiernas kandidater till EU-parlamentsvalet i kultur- och konstpolitiska frågor?  

Eftersom det är konstens födelsedag och lansering av nya EU-specialnumret av tidningen Konstnären blir det efter debatten kaffe och tårtor gjorda av svenska konstnärer. 

Välkommen på tårta och en paneldebatt med följande kandidater till EU-parlamentsvalet: 
- Marita Ulvskog (S), EU-parlamentariker och f d kulturminister 
- Jasenko Selimovic (FP), statssekreterare hos integrationsminister Erik Ullenhag och regissör 
- Isabella Lövin (MP), EU-parlamentariker och författare 
- Dror Feiler (V), konstnär, musiker, aktivist 
- Arba Kokalari (M), internationell sekreterare för MUF och gruppledare i Stockholm kulturnämnd 

Moderatorer: Katarina Jönsson Norling, riksordförande KRO och ledamot i svenska IAA, Anders Rydell, chefredaktör för Konstnären och författare till boken "Plundrarna" 

Konstnärerna Carolina Falkholt, Pontus Raud och Victor Marx kommenterar debatten och utformar varsin tårta.  

Gratis inträde (först till kvarn gäller). 

Plats: Konstakademien, Hörsalen, Fredsgatan 12 
Dag och tid: söndag 13 april, kl 11 - 12.20, därefter kaffe och tårta 
Arrangörer: Svenska International Association of Arts (IAA/KRO), tidningen Konstnären, Konstnärernas Riksorganisation (KRO), Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF)

För mer information, kontakta: 
Pontus Björkman, pressansvarig på KRO/KIF, pontus@kro.se , 073-771 18 50

 

Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF) företräder ca 3300 professionella bild- och formkonstnärer i Sverige. Vårt mål är att förbättra konstnärernas sociala och ekonomiska villkor och därmed göra det möjligt för konstnärer att vara yrkesverksamma. 

Hornsgatan 103, plan 9 
SE-11728 Stockholm 
46 (0)8 54 54 20 80 
www.kro.se 
www.facebook.com/KIF.KRO


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!