IR_kvadrat_påminnelse

Dags att söka IR-ersättning

22 februari 2023

Nu är snart mars månad här, vilket betyder att det är dags att söka IR-pengar. IR ersätter bildskapare för att deras publicerade verk, i till exempel böcker, kan ha kopierats i skolor och på arbetsplatser. Även vissa digitala publiceringar ersätts.


Vad är IR-erstättning?
Individuell reprografiersättning (IR) gör det möjligt för skolor och företag att kopiera lagligt ur böcker och tidningar. Skolor och arbetsplatser tecknar ett kopieringsavtal med Bonus Copyright Access för att kunna göra detta. Pengarna från avtalen är upphovspersonernas kompensation för intrången i upphovsrätten och en betalning för att verken nyttjas. För att ta del av ersättningen måste du som konstnär själv redogöra för var och när dina verk publicerats.

Rapportera in dina verk
Det är Bildupphovsrätt som administrerar och fördelar IR-pengarna till kreatörer inom bild och form. Du som bildskapare söker IR-ersättning genom att själv rapportera in dina publicerade verk i böcker och tidningar. Du kan även få ersättning för vissa digitala publiceringar. Det gäller dock inte alla digitala verk, till exempel kan du inte få ersättning för material publicerat i sociala medier. Du loggar in och söker med Bank-ID. Det står tydligt på Bildupphovsrätts hemsida hur du gör. 

Du måste skicka in din rapport senast den 31 mars!


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!