brattom.jpg

Krispaket till kulturarbetare måste komma snabbt på plats

31 mars 2020

Ingen av oss har någonsin tidigare varit med om en så extraordinär tid som den vi befinner oss i just nu. Runt omkring oss ser vi hur samhällen mobiliserar sina resurser och inför åtgärder för att hejda smittspridningen och skydda våra medmänniskor från att bli sjuka.


Jag tror inte att det finns någon som inte känner sig rädd och orolig för framtiden när vi dag för dag nås av nya siffror om fortsatt ökat antal dödsfall och insjuknande. Oron handlar såklart även om hur allt detta påverkar våra liv och ekonomi, både i det akuta läget och under lång tid framöver. Krisen i coronans spår visar på vilka extremt pressade villkor bild- och formkonstnärer tyvärr har blivit vana med under sina yrkesliv. Många lever ur hand till mun år efter år och har minimal buffert att klara ett sånt totalt inkomstbortfall som de upplever nu. Alla planerade uppdrag försvinner på ett bräde och det ger en helt ohållbar situation då de akuta utgifterna måste betalas. 

Regeringen arbetar med att få till stånd nya bidragsförordningar för att kunna fördela det stödpaket om 500 miljoner kronor som aviserats. Vi vill med emfas trycka på och säga att varje fördröjning med att betala ut någon form av akut stöd gör att många bild- och formkonstnärer tippar över kanten och in i personlig konkurs.

Vi har full förståelse för att det är ett mycket svårt uppdrag att nå ut snabbt och brett och rättvist, men hoppas verkligen att det snarast finns en akut hjälpfond på plats. 

Vi ser exempel i andra länder, t ex i Tyskland där staten för ett par dagar sedan gått ut med en krisfond för kulturarbetare i Berlin med en snabb och enkel ansökan och där konstnärerna redan fått 5 000 € in på sina bankkonton. Först i ett senare skede begärs dokument in som styrker det motsvarande inkomstbortfallet. 

Många av regeringens satsningar kommer att hjälpa fler på längre sikt, men vi förespråkar stöd i flera led. Nu är det bråttom att nå ut snabbt till de som är hårdast drabbade. 


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!