Vad gör ni egentligen på Konstnärernas Riksorganisation?

25 maj 2022

Här berättar Sara Edström, riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation, hur en vanlig arbetsmånad på Konstnärernas Riksorganisation ser ut, som ett sätt att besvara den frågan.


Ibland får jag frågan “vad gör ni egentligen på Konstnärernas Riksorganisation?” Så här ser det ut på våra bord under våren 2022, då vi bland annat förbereder oss för att gå in i ett intensivt kampanjarbete inför valet i september. Tanken med den här lilla filmen är att ni ska få en ögonblicksbild av hur vårt politiska påverkansarbete ser ut. Och kanske en förståelse för varför det är så viktigt att vi konstnärer går samman och organiserar oss.

Sara Edström, riksordförande Konstnärernas Riksorganisation


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!