Valberedningens rapport: Fullmäktigevalet till riksmötet 2021

3 mars 2021

Valberedningen vill inledningsvis tacka alla som engagerat sig i Fullmäktigevalet, till alla som nominerat och röstas och till alla som ställt upp på valbar plats.


Valberedningen noterar att arbetet med röstningen har gått enligt planen. Vi har upplevt en positiv anda i detta vårt högsta organ. Våra möten har vi hållit på distans med videolänk och det har funkat bra Totalt fick valberedningen in 116 nomineringar och totalt 264 medlemmar deltog i röstningen.

(Valberedningen har till denna rapport bifogat en sammanställning över valda till Fullmäktige ifrån respektive valområde. )Suppleanter kallas endast i förfall av ordinarie Fullmäktigeledamot.

Valberedningens arbete har varit indelat i fyra övergripande steg

 1. Alla medlemmar har haft möjlighet att nominera
  Mellan den 1-30 september har alla medlemmar haft möjlighet att nominera kandidater till Fullmäktigevalet på hemsidan. Nominering skedde genom ett digitalt formulär där de nominerade personernas för- och efternamn och e-postadress uppgavs. Medlem kunde också beställa en nomineringsblankett om denne föredrog att skicka in sina nomineringar med post.
 2. Valberedningen upprättar röstlistor
  Den 14 december hade valberedningen upprättat och offentliggjort röstlistor för respektive valområde. Valberedningen hade på varje röstlista rekommenderat lika många kandidater, ordinarie och ersättare, som det fanns fördelade Fullmäktigemandat inom valområdet. På röstlistorna angavs kandidaternas kön, ålder, yrkestitel, kommun samt eventuella förtroendeuppdrag inom organisationen. Information som valberedningen inhämtade.
 3. Alla medlemmar har möjlighet att rösta 
  Mellan den 10 – 31 januari hade alla medlemmar möjlighet att rösta fram Fullmäktige på hemsidan. Medlem hade endast möjlighet att rösta på kandidater i sitt eget valområde och kunde rösta på lika många kandidater som det finns valbara Fullmäktigemandat i valområdet. Medlem kunde också beställa en röstningsblankett om denne föredrog att skicka in sina röster med post.
 4. Valberedningen offentliggör valresultatet
  I samband med att valresultatet har offentliggjorts har valberedningen kallar de valda till Fullmäktige till Riksmötet 2021.

I valberedningen till Konstnärernas Riksorganisations Riksmöte 2021 ingår:

Lena Willhammar, sammankallande
Nilofar Kosheshi
Karin Lind
Sofie Weibull
Johan Wingestad


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!