krolansering.gif

Konstnärernas Riksorganisation i ny form

16 november 2017

Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF) har gått ihop i en förening. I samband med det har formgivaren Ebba Bonde fått i uppdrag att ta fram en ny logotyp och grafiskt utseende. De tidigare förkortningarna KRO och KIF lämnas för att markera ett skifte.


– Jag har tagit fasta på att Konstnärernas Riksorganisation företräder många olika slags konstnärskap med en stark röst. Det är en organisation som gör ofantligt mycket – politiskt påverkansarbete, medlemsrådgivning, kurser, undersökningar och tidningen KONSTNÄREN – och det tycker jag ska synas. En enkel och rak typografi i kombination med lekfull färgskala kommer att hjälpa bild- och formkonstnärerna att komma fram ännu bättre i mediebruset, säger Ebba Bonde.

 

Konstnärernas Riksorganisation företräder nu bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare - yrkesgrupper som verkar på konstnärlig grund inom bild- och formområdet. Förändringarna märks i alla kanaler – på hemsidan, sociala medier och på föreningssidorna i tidningen Konstnären. 

 

Ebba Bonde är AD för tidningen KONSTNÄREN och har nyligen arbetat med omgörningen av Svenska Dagbladet. Hon har tidigare varit AD på tidningen Fokus och arbetat i många år på Dagens Nyheter. 

 

Konstnärernas Riksorganisation firar även 80 år som förening i år. Läs mer här.

 

Här finns Konstnärernas Riksorganisation olika kanaler: 

www.kro.se

www.facebook.com/KonstnarernasRiksorganisation

www.twitter.com/konstnarerna

www.instagram.com/konstnarernas

www.kro.se/KONSTNÄREN

 

För mer information, kontakta:

Ebba Bonde, Ebba@ebbabonde.se, +46 70-452 30 77

Pontus Björkman, pressansvarig Konstnärernas Riksorganisation, pontus@kro.se, 073-7711850


Nyhetsarkiv


Häng med i konstnärspolitiken!

Välkommen att prenumerera på Konstnärernas Riksorganisations konstnärspolitiska nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skickas ut cirka 4 gånger per år och ger dig en snabb översikt över aktuella politiska frågor som är viktiga för konstnärskåren. Det riktar sig i första hand till politiker eller tjänstepersoner med ansvar för kulturpolitiken på statlig, regional eller kommunal nivå.

Vi delar inte din epost med någon

Är du medlem?

Då får du redan dessa – och många fler nyheter – som del av ditt månatliga medlemsbrev och behöver inte anmäla dig här!